Mar Phòr san t-Uisge ? Ìomhaigh Sìol Torcail an Eachdraidh

Translated title of the contribution: Like 'piks in a pond ?' The image of Siol Torcail (The Macleods of Lewis) in history

Aonghas Maccoinnich

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Tha an alt seo a' toirt iomradh air Sìol Torcail Leòdhais (neo Clann MhicLeòid Leòdhais) mu àm briseadh na h-oighreachd aca (c.1598-1610), agus an dì-meas a bha aig sgrìobhaichean rè an àm fhèin agus aig luchd-eachdraidh on uairsin orra. Tha an alt a' dèanamh sgrùdadh air na beachdan a tha am follais mu dheidhinn a' chinnidh agus a' sireadh, cho fad's a ghabhas sin dèanamh, beachd air dè cho "cothromach" sa bha leithid de bheachdan. Tha e sgrìobhte ann an Gàidhlig.

This article, written in Gaelic, examines the views, both contemporary and in subsequent historiography of the Macleods of Lewis, a 'broken' clan who fell foul of James VI's government and were disposessed.
Translated title of the contributionLike 'piks in a pond ?' The image of Siol Torcail (The Macleods of Lewis) in history
Original languageOther
Title of host publicationLitreachas & Eachdraidh. Rannsachadh na Gàidhlig 2, Glaschu 2002.
EditorsMichel Byrne, Thomas Owen Clancy, Sheila Kidd
Place of PublicationGlaschu / Glasgow
Pages214-231
Number of pages18
Publication statusPublished - 2006

Keywords

  • Scottish history
  • Gaelic
  • gaelic language history
  • Clan history

Cite this