Ultrahigh-charge electron beams from laser-irradiated solid surface

Yong Ma, Jiarui Zhao, Yifei Li, Dazhang Li, Liming Chen, Jianxun Liu, Stephen J. D. Dann, Yanyun Ma, Xiaohu Yang, Zheyi Ge, Zhengming Sheng, Jie Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ultrahigh-charge electron beams from laser-irradiated solid surface'. Together they form a unique fingerprint.